رزومه و فعالیت‌ها

حاصل سال‌ها فعالیت علمی، پژوهشی و همچنین انجام فعالیت‌های اجرایی در بخش رزومه جمع‌آوری شده.

به منظور سهولت در مطالعه، بخش‌های تخصصی آن تفکیک شده‌اند که در لینک‌های زیر در دسترس مخاطبین محترم می‌باشد:

شاهین غازی بیات

دکترای مدیریت حرفه‌ای کسب و کار (DBA)، مخترع و پژوهشگر

درخواست همکاری